Linactive w86

Linactive W86 Bioaktywny surowiec z wytłoków lnianych do produkcji suplementu diety.

Linactive W86 odznacza się wysoką zawartością tanin, związków polifenolowych o wysokim potencjale antyutleniającym*. Dodatkowo, potencjał antyoksydacyjny wzmocniony jest podwyższonym poziomem kwasów fenolowych. Skład Linactive W86 zapewnia działanie przeciwzapalne, a dzięki dużej reaktywności tanin, również detoksykujące i zapobiegające nieżytom jelita.

Skład i parametry
kw. p-kumarowy 280 μg/g
kw. ferulowy 245 μg/g
glukozyd kw. p-kumarowego 628 μg/g
glukozyd kw. ferulowego 436 μg/g
proantocyjanidyny 48 μg/g
taniny hydrolizowalne 285 μg/g

 


* Zuk M, Prescha A, Styrczewska M, Szopa J. Engineering Flax Plants to Increase Their Antioxidant Capacity and Improve Oil Composition and Stability. J.Agric Food Chem. 2012, 60,5003–5012.