Len Mikronizowany

Len mikronizowany - Półprodukt lniany do zastosowań kosmetycznych i dermatologicznych.

Dzięki silnemu rozdrobnieniu len mikronizowany charakteryzuje się podwyższoną dostępnością grup aktywnych biopolimerów lignocelulozowych**. W oparciu o biochemiczną analizę składu odpadów poprodukcyjnych przędzy lnianej możliwe jest ich bezpośrednie użycie w formie zmikronizowanej jako:

  • nośników substancji czynnych wspomagających korzystne działanie suplementów diety (stabilizator),
  • czynników przedłużających trwałość produktów spożywczych i suplementów diety  (biokonserwant),
  • modulujących media hodowlane komórek,
  • poprawiających efektywność regeneracyjną i przeciwstarzeniową komórek w preparatach kosmetycznych.
Skład i parametry
kw. p-kumarowy 20,3 μg/g
kw. ferulowy 15,7 μg/g
kw. syryngowy 7.7 μg/g
aldehyd syryngowy 13,2 μg/g
kw. 3,4 dihydrobenzoesowy 26,3 μg/g
witeksyna 18,5 μg/g
polihydroksymaślan (PHB) 99 μg/g

 


*  Zuk M, Kulma A, Dyminska L., Szołtysek K, Prescha A J Hanuza J, Szopa J Flavonoid engineering of flax potentiate its biotechnological application. BMC Biotechnology 2011,11,10.
** Dymińska L, Szatkowski M, Wróbel-Kwiatkowska M, Zuk M, Kurzawa A, Syska W, Gągor A, Zawadzki M, Ptak M, Mączka M, Hanuza J, Szopa J, Improved properties of micronized genetically modified flax fibers. J Biotechnol. 2012 Dec 15;164(2):292-9. doi: 10.1016/j.jbiotec.2013.01.002. Epub 2013 Jan 24.