Biokompozyt PLA

Nowy bioaktywny materiał biokompozytowy o właściwościach anty-agregujących.

Nowy bioaktywny biokompozyt zawiera w swoim składzie włókna lniane (M50) wyposażone w biodegradowalny plastik PHB oraz całkowicie biodedegradowalną osnowę w postaci polilaktydu (PLA). Materiał ten charakteryzuje się poprawioną sztywnością w stosunku do polimerów syntetycznych bez dodatku włókien oraz właściwościami bakteriostatycznymi i antyagregującymi w stosunku do płytek krwi* . Kompozyty takie mogą być używane jako implanty dentystyczne, membrany do odbudowy kości lub np. jako wenflony nowej generacji lub cewniki, ograniczające infekcje bakteryjne, towarzyszące często wprowadzaniu materiałów biomedycznych do organizmu człowieka.

Skład i parametry
polilaktyd (PLA) 80%
włókna lniane typu M50 20%

 


* Kunert-Keila C. ,  Gredes T.,  Meyer A.,  Wróbel-Kwiatkowska M., Dominiak M., Gedrange T. The survival and proliferation of fibroblasts on biocomposites containing genetically modified flax fibers: An in vitro study. Ann. Anat. 2012, doi:10.1016/j.aanat.2011.12.006.