Nowoczesny Len

Program rewitalizacji lnu w Polsce obejmujący ustanowienie Strategicznego Programu „INNOWACYJNY POLSKI LEN”

Polska branża lniarska przeżywa kryzys. Objawia się on bardzo dużym spadkiem produkcji przędzy i tkanin oraz dramatycznym spadkiem powierzchni upraw (do kilkuset ha w roku 2011). Przyczyn tych trudności jest wiele: kryzys globalny, zaniedbania w hodowli i agrotechnice lnu, niedostateczny rozwój agrobiotechnologii lnu, zaniechanie prac nad dywersyfikacją zastosowania produktów z lnu.

Jest jednak wiele okoliczności sprzyjających odbudowie tej branży, a przede wszystkim wielokrotnemu wzrostowi areału uprawy lnu. Obecnie jesteśmy jedynym krajem w tej części UE, w którym - wprawdzie w niewielkim zakresie - ale jednak przetrwała uprawa i przetwórstwo lnu, który w chwili obecnej jest jedynym naturalnym surowcem włókienniczym, którego pełny cykl produkcji - od rośliny do wyrobów gotowych, możemy z powodzeniem realizować w naszym kraju.

Poza tym, polski len powinien być traktowany jako strategiczny surowiec włókienniczy, na wypadek wojny, kataklizmów, kryzysów ekonomicznych, ewentualnego nałożenia embarga na eksport bawełny przez kraje azjatyckie.