PKB Linum

Polski Klaster Biotechnologiczny Linum

Geneza

Założycielem i koordynatorem Polskiego Klastra Biotechnologicznego Linum jest Fundacja Linum.  Klaster ma za zadanie wspierać współpracę w ramach  grupy przedsiębiorstw, ośrodków naukowo-badawczych i stowarzyszeń branżowych w celu komercjalizacji najnowszych osiągnięć naukowych wykorzystujących lecznicze właściwości naturalnego lnu. Źródłem idei klastra i bazą merytoryczną dla działań powiązania są realizowane projekty produktów medycznych zespołu  prof. Jana Szopy– Skórkowskiego z Zakładu Biochemii Genetycznej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Klaster posiada wparcie merytoryczne Prezydium Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Izby Lnu i Konopii oraz Polskiej Federacji Biotechnologii.

Misja

Misją Polskiego Klastra Biotechnologicznego Linum jest rewitalizacja upraw oraz przetwórstwa lnu na Dolnym Śląsku. Region ten był przez wieki znany z doskonałych warunków do uprawy tej rośliny. Nic dziwnego, że rozwinął się tu także przemysł przetwórczy – głównie zakłady włókiennicze.

Niestety przez ostatnie 20 lat wskutek zaniechania prac nad nowymi produktami i nieulepszania istniejących, przemysł ten znikł właściwie z mapy gospodarczej Dolnego Śląska.

Nauka

Polski Klaster Biotechnologiczny Linum na bazie projektów naukowców Uniwersytetu Wrocławskiego zamierza ponownie wprowadzić uprawy lnu na tym terenie. Tym razem mają to być nowoczesne typy roślin, które mogą być wykorzystanie do produkcji opatrunków, lekarstw, kosmetyków i suplementów diety. Zespół Profesora Jana Szopy-Skórkowskiego opracował kilka typów preparatów prozdrowotnych, oraz technologię ich produkcji. Dzięki współpracy z firmami z całego kraju do produkcji i dystrybucji trafiły pierwsze, legendarne już opatrunki lniane na rany trudno gojące się. Na swoją kolej czekają oleje lniane, żele, antybiotyk, suplementy diety i półprodukty dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego.

Partnerstwo

Dzięki dotychczasowym działaniom Fundacji Linum będzie wznowiona produkcja w upadłych Zakładach Lniarskich w Mysłakowicach na Dolnym Śląsku. Trwają prace przy rozpoczęciu produkcji tkanin lnianych m.in. służące do produkcji nowoczesnych opatrunków, zatrudniani są pierwsi pracownicy.

To jest początek prac nad budową grupy rolno-przemysłowej oraz stworzeniem centrum naukowo-badawczego bazujących na nowoczesnych odmianach lnu na terenie Dolnego Śląska.


Dolny śląsk
Projekt realizowany jest ze środków Zarządu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Realizacja zadań publicznych w ramach działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości dotyczący rozwoju Klastrów Województwa Dolnośląskiego w 2012 r.”.